CXAPITRO 8 (OK) En la universitata memserva restoracio, Linda sidas kaj pensas. SXi pensas ne tre trankvile. Fakte, sxiaj pensoj igxas pli kaj pli maltrankvilaj. SXi observas la junan viron, kiu metis ion en la kafon de Gerda. SXi pli kaj pli maltrankviligxas. Tom kaj Bob estas for jam longe. Ili ne revenas. CXu do vere okazis io al Gerda? Sed kio okazis? CXu io grava? Linda observas la junulon kaj pensas: "Kion mi faros, se li ekstaros kaj foriros? "CXu mi sekvos lin? CXu mi sekvu lin? "Kion mi faru, se li iros eksteren? CXu mi sekvu lin eksteren? CXu mi sekvu lin ekstere? Mi ne scias, kion mi faru. Mi ne scias, kion mi faros. Mi ne scias, cxu mi sekvos lin aux ne. "Kaj se li foriros en auxto? CXu ankaux mi sekvu lin auxte? "Jam estas vespero. Baldaux venos nokto. Jes. Baldaux noktigxos. CXu mi sekvu lin nokte? "Kaj ecx se li ne iros eksteren de la universitato, ecx se li restos cxi tie, cxu mi sekvu lin? "Se li eliros tra tiu cxi pordo, li iros en la koridoron al iu cxambro. CXu mi sekvu lin en la koridoron? CXu mi sekvu lin en la koridoro? CXu mi sekvu lin en la cxambron, en kiun li eniros? Ne. Neeble. Mi atendos en la koridoro. Sed se nenio okazos? Se li restos longe plu en la cxambro? "Kaj se li eliros tra tiu pordo, li iros eksteren, versxajne al la urbo. CXu mi sekvu lin al la urbo? CXu mi sekvu lin en la urbon? CXu mi sekvu lin en la urbo? "Se li iros piede, eble li vidos min, versxajne li vidos min. Li suspektos, ke mi lin sekvas. Li turnos sin al mi. Mi ektimos. Mi paligxos kaj tuj poste rugxigxos. CXiaokaze, mi maltrankviligxos. Jam nun mi maltrankviligxas. "Se li iros per buso, li ecx pli certe vidos, ke mi sekvas lin, cxar ni devos kune atendi cxe la haltejo." Linda ne sukcesas decidi, kion sxi faru. SXi timas. SXia koro batas rapide. SXi volus, ke Tom kaj Bob estu kun sxi, ke ili helpu sxin, ke ili helpu sxin decidi. SXi estas tute sola. SXi sentas, ke sxia koro rapidigxas, sed sxi ne scias, kion fari. Kaj jen, antaux ol sxi povis decidi, antaux ol sxi sukcesis retrankviligxi, jen la juna viro ekstaras. Li rigardas al la koridora pordo. CXu tien li iros? Li rigardas al la pordo, tra kiu oni eliras al la urbo. CXu tien? Jes, tien li iras. Kaj Linda auxtomate ekstaras kaj ekpasxas al la sama pordo. Ne sxi decidis. SXajnas, ke sxia korpo decidis mem. SXajnas, ke sxiaj kruroj agas mem. Nu, cxiaokaze, jen Linda sekvas lin. Al kiu mistera destino?
DEMANDOJ (8) CXu Linda estas trankvila? (jes / ne) CXu Tom kaj Bob jam revenis? (jes / ne) CXu Linda scias, kio okazis al Gerda? (jes / ne) Kiu ekstaras kaj iras al la pordo? (Linda / Gerda / la juna viro, kiu metis ion en la kafon de Gerda / Bob / Tom) Kiu sekvas? (Linda / Gerda / la juna viro, kiu metis ion en la kafon de Gerda / Bob / Tom)
EKZERCOJ (8) ("Berlino", "Londono" kaj "Parizo" estas urbo-nomoj.) [Oni / Onin] sendis [mi / min] al [Berlino / Berlinon] por paroli kun la [spiono / spionon]. En [Berlino / Berlinon] mi atendis kvar [tagoj / tagojn] sed ne vidis [li / lin]. La [tuta / tutan] [tempo / tempon] ili observis la [virino / virinon] en [Londono / Londonon]. Ili sekvis [sxi / sxin] al [Parizo / Parizon], sed en [tiu / tiun] [urbo / urbon] [ili / ilin] perdis [sxi / sxin]. Kiam [oni / onin] auxdis [tiu / tiun] [novajxo / novajxon] el [Parizo / Parizon], [oni / onin] decidis, ke [mi / min] ne plu restu en la [urbo / urbon]. Ekzemplo: Vi parolu pri [vi / si]. ---> Vi parolu pri vi. Nun faru vi: Mi konas [min / sin]. Mi do ne volas vidi [min / sin] en la spegulo. Tom estas pli bela ol mi, kaj mi ofte vidas lin rigardi [lin / sin] en la spegulo. Kiam li turnas [lin / sin] al mi, mi plene vidas [sian / lian] belan aspekton. CXu vi volas piediri reen al [via / sia] cxambro? Vi promenos longe, sed ne timu, ke [viaj / siaj] kruroj tro laboros kaj perdos [ilian / sian] tutan forton. Ekzemplo: Mi konas [mi* / si*] vizagxon. ---> Mi konas mian vizagxon. Atente rigardu la tutan ekzercon unue! CXu vi havas informojn pri Linda? SXi kusxis en [sxi* / si*] cxambro kaj ne sentis [sxi* / si*] tre bone. Tom iris al [sxi* / si*] kun [li* / si*] kuracisto, sed sxi ne rigardis tiun kuraciston serioza. SXi preferis [sxi* / si*] kuraciston; sxi vere ne amas [li* / si*]. Li do forsendis [li* / si*] kaj vokis [sxi* / si*]. Strange, kiam sxi vidis [li* / si*] kuraciston, sxi sentis [sxi* / si*] malbone, sed tuj kiam sxi vidis [sxi* / si*] kuraciston alveni, sxi jam sentis [sxi* / si*] pli bone. Oni [oni* / si*] demandas, cxu sxi ametas [li* / sxi* / si*] kuraciston.
Reiru al la indekso por aliaj cxapitroj.