18 (DEK OK) anta~u longe long ago aparato apparatus baki to bake, to cook in an oven bezoni to need brakhorlogxo (a) watch dokumento document elporti to bear, to endure filo son filino daughter frukto fruit hejmo (the, a) home hejme at home hejmen (I'm going) home horlogxo clock jxeti to throw kasedo cassette legi to read letero letter malsata hungry malsati to be hungry obei to obey obstina stubborn orangxo orange pasi to pass pasigi to spend (time) plumo pen; feather pomo apple preni to take principo principle promesi to promise radio radio sata satiated serpento snake skribi to write suferi to suffer sxangxi to change (something) sxangxigxi to change (to become different) sxiri to tear, to rip terura terrible, awful tial therefore senigi iun je io, "to deprive somebody of something" (senigi = igi sen) "ago" = anta~u : li laboris cxi tie anta~u du jaroj, "he used to work here two years ago" sxi alvenis anta~u unu horo, "she arrived an hour ago" anta~u kelkaj minutoj, "a few minutes ago" "in" refering to some point in the future = post : li revenos post du tagoj, "he'll come back in two days' time" mi estos kun vi post du minutoj, "I'll be with you in two minutes"
Reiru al la indekso por aliaj cxapitroj.