23 (DUDEK TRI) angla English desegni to draw, to design desegno (a) drawing ilo tool, implement kavo cavity, hollow kies whose kofro trunk, coffer kontra~u against korko cork literaturo literature protekti to protect signo sign telefono telephone tiri to pull, to draw
Reiru al la indekso por aliaj cxapitroj.